Basın Açıklamaları

Ülkemiz tarihine bir kez daha not düşüldü 2013 Mayıs-Haziran'ında. Resmi tarih değil, halkların yazdığı tarih; GEZİ.

Bu ülke insanının tek bir yürek olup haykırdığı isyandır  GEZİ.

Taksim'de bir ağacı korumak isteyen gencecik çocukların başlattığı ve büyüttüğü, kırmızılı kadını, duran adamı ile, toma karşısında gitar çalan genci ile naif ve temiz.

Anti emperyalist tavrını Starbucks'ın vitrinine "Yaşasın tam bağımsız Kurukahveci Mehmet Efendi" yazarak gösterecek kadar yaşamın içinden,

"Sinirlenince çok güzel oluyorsun Türkiye'm" diyen genç kız kadar zeki,

ve dükkanının camına "Direnişe gidiyorum döneceğim" yazan esnaf kadar sakin ve kararlı.

Pandemi ile birlikte daha fazla derinleşen ekonomik kriz karşısında AKP, toplumsal tepkilerin önüne geçmek, gündemi değiştirmek ve muhalefetin sesini kesmek için  demokratik kurumların yapılarını tek adam rejimine göre dizayn etmek istemektedir.

Anayasa’nın 135.maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri demokratik özerkliğe sahiptir. TMMOB ve bağlı Odalar da demokratik işleyiş ve katılım mekanizmaları ile üyelerinin kolektif iradesine göre faaliyet yürütmektedir. Mesleğin ve ülkenin çıkarlarını savunurken üyelerine karşı sorumlu olan Odalar, kendi denetim mekanizmaları içinde tüm çalışmalarını sorumluluğunu genel kurulları başta olmak üzere üyelerine şeffaf şekilde yerine getirmektedirler. Bu demokratik işleyiş ortadan kaldırılmakta, Odaların “ilgili Bakanlık” vesayetine alınarak siyasi iktidarın keyfi ve kamu yararına aykırı politikalarının aracı haline gelmesi istenmektedir.

Meslektaşlarımızın haklarının korunmasında olduğu kadar, toplumun genel çıkarlarının savunulmasında da önemli bir yeri olan TMMOB'nin taşıdığı toplumsal role ilişkin hazırladığımız "KAMUSAL KAYNAKLARIMIZIN ve HAKLARIMIZIN KORUNMASINDA BİRLİĞİMİZİN ÖNEMİ" broşürümüz yayınlandı.

AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşkanının Meslek Odalarını Hedef Alması Demokrasi ile Bağdaşmamakta, Üyelerimizin Özgür İradesini Dikkate Almamaktadır.

Ülkemizden, Kamu Yararı Uygulamalarından, Özerk Demokratik Mesleki Örgütlülüğümüzden Yana Olan Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecektir.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, önceki gün partisinin MYK toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meslek örgütlerini hedef alan açıklamalarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

BİRLİĞİMİZİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ!

İktidara geldiği günden bu yana kamu kurumu niteliğindeki emek ve meslek örgütlerine tahammülsüzlüğünü gizlemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardan beri çeşitli gerekçelerle kurumlarımızı hedef almayı bir alışkanlık haline getirdi. Daha önceki yıllarda özelleştirme uygulamalarına karşı çıktığımız, kentsel mekanlarımızı koruduğumuz, barışı savunduğumuz için kurumlarımızı hedef alan Cumhurbaşkanı, bu sefer de insan haklarını ve laikliği savunduğumuz için bizi tehdit ediyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir basın açıklaması yaptı.

YAŞASIN 1 MAYIS

Uzun yıllar boyunca hafızalarımızdan çıkmayacak eşine az rastlanır bir dönemden geçiyoruz. Dünya üzerinde yaşayan herkesin hayat biçimini değiştiren, insanlar arası ilişkileri yeniden şekillendiren, alışageldiğimiz yaşama ve çalışma alışkanlıklarını alt üst eden küresel bir salgınla mücadele halindeyiz.

Kamuoyuna,

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana her yıl 28 Nisan’da farklı bir tema ile kutlanmaktadır.

Her yıl, yaklaşık 3 milyon çalışan iş kazası ve işle ilgili hastalıklar nedeniyle  yaşamını yitirmekte, 374 milyon  çalışan iş kazası geçirmektedir. İş kazalarının ve meslek/işle ilgili hastalıklarının neredeyse tamamı önlenebilecekken 21. Yüzyılda hala bu rakamları konuşuyor olmamız çok üzücüdür.

1 Mayıs 2020 hazırlıkları kapsamında bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 1 Mayıs Bileşenleri 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 12.00’de online basın toplantısı ile 1 Mayıs programını açıkladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül'ün katıldığı telekonferans toplantısında okunan ortak açıklama şöyle:

EMEK VE BİLİM İLE KURULACAK YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN İÇİN: YAŞASIN 1 MAYIS!

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs bu sene Covid-19 koşullarında kutlanacak. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta dünya işçi sınıfı büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında buluşamayacak. Ancak bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun ilan ettiği insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya emekçileri tek ses, tek yürek olacak.

Corona pandemisi nedeniyle tüm dünyanın olağanüstü günler yaşadığı açık. Ne var ki yaşam devam ediyor. Ve kapitalizmin o meşhur "krizi fırsata çevirmek" sloganı bu günlerde de geçerli. Egemenler "cambaza bak" yerine "aman salgın var" diyerek olağan koşullarda çok da kolay yapamayacakları bir çok anti demokratik uygulamayı yaşama geçiriyorlar.

Kayyım atamaları, ilansız ihaleler, Türk Hava Kurumunun tasfiyesi, Salda Gölü yağması.... Ne yazık ki listeyi uzatmak mümkün. Son günlerde bu listeyi iş yaşamına ilişkin düzenleme, sokağa çıkma yasağı fiyaskosu ve af yasası izledi.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği