Ülkemizin en karanlık dönemlerinden birisi olan 12 Eylül 1980 Darbesi'nin 41. yılında, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

12 EYLÜL KARANLIĞI TEK ADAM REJİMİYLE HÜKMÜNÜ SÜRDÜRÜYOR!

Ülke tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri olan ve toplumsal-siyasal yaşantımızda büyük bir yıkıma neden olan 12 Eylül Darbesi’nin 41. yılındayız. Parlamenter demokrasiyi askıya alan, toplumsal muhalefeti şiddetle bastıran, en temel demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran, ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çöken 12 Eylül Darbesi’ni ve darbecileri bir kez daha kınıyoruz.

Ne yazık ki, 12 Eylül Darbesi, geride bırakılmış ve sorumlularıyla hesaplaşılmış bir geçmiş tarih değildir. 12 Eylül Darbesi, ideolojisi ve uygulamalarıyla hayatlarımızdaki etkisini devam ettiren bir gerçeklik olarak varlığını hissettirmeye devam etmektedir.

Bugün yaşadığımız tek adam rejimi, yönetim anlayışından ekonomi politikalarına, dünya görüşünden baskıcı uygulamalarına kadar her alanda 12 Eylül Darbesi’nin mirasçısıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizin temelinde, 12 Eylül Darbesi sonrası uygulanan neoliberal politikaları yatmaktadır. 41 yıldan bu yana iktidarda bulunan siyasi partilerin birbiriyle yarışırcasına gerçekleştirdiği özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamaları, ülkemizi bitmek bilmeyen bir kriz döngüsüne sokmuştur.

12 Eylül Darbesi’yle birlikte bir devlet politikası haline getirilen Türk-İslam Sentezi anlayışının sonucu uygulanan gerici, mezhepçi, laiklik karşıtı ve şovenist politikalar, toplumumuzu derin bir ayrışma ve çatışma ile yüz yüze bırakmıştır.

Toplumsal muhalefeti sindirmeye çalışan, özgür basını yok eden, akademisyenleri susturan, emek-meslek örgütlerini etkisizleştiren baskı ve şiddet politikalarının her geçen gün artarak sürmesi, 12 Eylül geleneğinin ne denli canlı olduğunu göstermektedir.

Bir kez daha altını çizmek isteriz ki: Güçler ayrılığının ortadan kaldırıldığı, parlamentonun etkisizleştirildiği, hukukun yok sayıldığı, laikliğin ayaklar altına alındığı bugünün tek adam rejimi, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin ürünü ve en yüksek aşamasıdır!

12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide neoliberal, toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter yönetim anlayışı tek adam rejimi altında kurumsal ve anayasal bir nitelik kazanmıştır.

12 Eylül Darbesi’nin yarattığı acıların ve toplumsal sonuçların ortadan kalkması, 12 Eylül uygulamalarının tümüyle ortadan kaldırılmasıyla, tek adam rejiminin sona ermesiyle mümkündür. Ülkemizin üzerine derin bir kâbus gibi çöken 12 Eylül karanlığıyla ve onun en yüksek aşaması olan tek adam rejimiyle mücadele etmeye devam edeceğiz!

Gelecek nesillerimizi 12 Eylül Darbesi’nin gölgesinde değil, eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşatacağız!

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği