Pandemi ile birlikte daha fazla derinleşen ekonomik kriz karşısında AKP, toplumsal tepkilerin önüne geçmek, gündemi değiştirmek ve muhalefetin sesini kesmek için  demokratik kurumların yapılarını tek adam rejimine göre dizayn etmek istemektedir.

Anayasa’nın 135.maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri demokratik özerkliğe sahiptir. TMMOB ve bağlı Odalar da demokratik işleyiş ve katılım mekanizmaları ile üyelerinin kolektif iradesine göre faaliyet yürütmektedir. Mesleğin ve ülkenin çıkarlarını savunurken üyelerine karşı sorumlu olan Odalar, kendi denetim mekanizmaları içinde tüm çalışmalarını sorumluluğunu genel kurulları başta olmak üzere üyelerine şeffaf şekilde yerine getirmektedirler. Bu demokratik işleyiş ortadan kaldırılmakta, Odaların “ilgili Bakanlık” vesayetine alınarak siyasi iktidarın keyfi ve kamu yararına aykırı politikalarının aracı haline gelmesi istenmektedir.

Siyasi iktidar pandemiyi fırsata çevirerek emekçilerin haklarını sınırlandırmakta veya tamamen ortadan kaldırmaktadır. Yine kriz fırsatçılığı yapılarak doğal, kültürel ve kentsel varlıklarımızın talanına her yerde hız verilmektedir. Şimdi de meslek örgütlerinin demokratik yapısına müdahale edilerek aslında bütün toplumun sesi kısılmak istenmektedir.

Pandeminin sonuçlarının uzun süre devam edeceği ve kurtulmak için dünyanın her yerinde kamusal politikalara ihtiyacımız olduğu görülmektedir.  Bunu başaramazsak gıda krizi gibi yeni ve çok daha büyük krizlerin yaşanacağı görülmektedir. Otoriterleşme ve anti demokratik uygulamalar, pandeminin ancak kalıcılaşmasına ve sonuçlarının daha da ağırlaşmasına yol açacaktır.

Siyasi iktidarın amacının meslek örgütlerinin demokratik temsil ilişkileri olmadığı, her meslek birliği için farklı seçim sistemi tasarımından kendini ele vermektedir. Dahası tek adam rejimini kalıcılaştırmak için genel seçim sisteminde yapılmak istenen (%50 koşulu aranmaksızın ilk turda en çok oyu alanın seçilmesi) değişiklik asıl niyetini ortaya koymaktadır.  

Tarih boyunca siyasi iktidarlar TMMOB ve Meslek Odalarından rahatsız olmuşlardır. Bugünkü durumda; ülkenin yedek akçesini bile tüketen, seçim kazandığını ilan ederken “atı alan Üsküdar’ı geçti” diyerek en doğal yasal itiraz hakkını bile yok ederken, kaybettiği seçimi “hiçbir şey olmadıysa bile bir şey olmuştur” diyerek tekrarlatan, tek adam rejimine engel gördüğü her sesi kısmaya çalışan mevcut siyasi iktidarın da; çalışmalarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden geçiren, bilimi ve teknolojiyi ülkesi ve halkı yararına kullanan Meslek Odalarını hedef tahtasına koymasında şaşılacak bir şey yok.

TMMOB ve Meslek Odaları; Seydişehir Aluminyum tesislerinin yandaş sermayeye peşkeş çekilmesi sürecinde olduğu gibi en yüksek yargıya dek tüm yargı süreçlerinde kazanarak siyasi iktidarın hukuk dışı tasarruflarını defalarca belgelemiştir.

TMMOB ve Meslek Odalarına yapılmak istenen müdahale; tüm toplumu kurşun asker yapmak, tüm toplumu tek adama biat ettirmek çabasıdır. Bu müdahaleye karşı çıkmak; ülkemizin ve halkımızın aydınlık geleceğine sahip çıkmaktır. Bu müdahaleye karşı çıkmak özgürlüğe, demokrasiye ve çağdaş değerlere sahip çıkmaktır.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak mesleğimizin, üyelerimizin ve kamu yararının korunması için tüm demokrasi güçleri ile birlikte her türlü anti demokratik uygulamaya karşı demokrasi mücadelemizi büyüteceğiz. 

Saygılarımızla.

TMMOB
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği