TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir basın açıklaması yaptı.

YAŞASIN 1 MAYIS

Uzun yıllar boyunca hafızalarımızdan çıkmayacak eşine az rastlanır bir dönemden geçiyoruz. Dünya üzerinde yaşayan herkesin hayat biçimini değiştiren, insanlar arası ilişkileri yeniden şekillendiren, alışageldiğimiz yaşama ve çalışma alışkanlıklarını alt üst eden küresel bir salgınla mücadele halindeyiz.

Hayatın olağan akışını bozan bu salgın, hayatın olağan akışı içerisinde farkına varmadığımız pek çok şeyin de apaçık ortaya çıkmasına neden oldu. Kendi yarattıkları güç algısıyla şişinen süper(!) güçlerin salgın karşısındaki çaresizliğini gördük. Her şey kontrolleri altındaymış gibi davranan devletlerin hazırlıksızlığını ve işbilmezliklerini gördük. Halk için çalıştığını söyleyen hükümetlerin, dünyadaki zenginliği yaratmakla böbürlenen sermayedarların kendi çıkarlarından başkasını düşünmediğini gördük. Kâr hırsıyla özelleştirilen sağlık sistemlerinin halkın sağlığını korumadaki yetersizliğini gördük. Neoliberalizmin insan hayatını hiçe sayan işleyiş mantığını gördük.

Salgının bizlere gösterdiği, simleri döküldükçe perişanlığı ortaya çıkan kapitalist sistemin çürümüşlüğü olmadı. Büyük insanlığın dayanışmasını da gördük. Birbirine sahip çıkan, zor durumdakine yardım uzatan, zorlukları bir arada aşmaya çalışan inceliklerini gördük ezilenlerin. Kendi hayatlarını feda etmek pahasına, başkalarının hayatlarını kurtarmak için seferber olanları gördük. Başkaları evlerinde kalabilsin diye, evlerine girmeden çalışanları gördük.

Dünyayı yaşanabilir hale getiren, hayatı sürdürülebilen kılan yegane şeyin emek olduğunu gördük. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa olsun, teknolojiniz ne kadar üstün olursa olsun emekçiler üretmediği anda hayatın tüm çarklarının durduğunu gördük. Hayatın bizim emeğimizle ve özverimizle sürdüğünü gördük.

Gördüğümüz tüm bu gerçekler, 2020 1 Mayısını çok daha önemli, çok daha anlamlı kılıyor. 1 Mayıs, hepimiz için yoğun bakım servislerinde gece gündüz hastalıkla mücadele eden sağlık emekçilerine, şehirleri ayakta tutan belediye çalışanlarına, ihtiyaçlarımızı bize ulaştıran posta dağıtıcılarına, soframızı dolduran besinleri sağlayan tarım işçilerine, marketlerde güvencesi çalışan kasiyerlere ve insanlar evde kalırken çalışmak zorunda kalan milyonlarca işçiye, emekçiye, çalışana olan toplumsal saygımızı ve minnetimizi göstermenin bayramıdır.

Yıllardır insan emeğini ve doğayı sömürerek kurdukları bu insan ve doğa düşmanı düzeni değiştirmeye mecburuz. Hepimizin ortak iyiliği ve dünyanın geleceği için emekten, demokrasiden ve barıştan yana bir toplumsal düzene ihtiyacımız var.

Bu dünyayı var eden bizler, emekle ve bilimle yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği, laik, demokratik, özgürlükçü, paylaşımcı, sömürüsüz  yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

Üreten, gelişen, hakça bölüşen, insana, çevreye ve doğaya saygılı bir düzen kuracağız.

İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

2020 1 Mayıs'ında tarihin bu kırılma anında ilan ediyoruz: Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz.

Bu 1 Mayıs gelecek güzel günlerin müjdecisi olacak.

Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği