Aslında eşkiya uzunca bir süredir saldırıyor. Gezi'de saldırmıştı mesela, 1 Mayıs'ta saldırmıştı. 2013 Mayısında Reyhanlı'da saldırdı. 20 Temmuz 2015'te Suruç'ta, 10 ekim 2015'te Ankara'da saldırdı. Soma'da da işçilere saldırmıştı.

Ölüm, baskı, şiddet ülkenin her yanında kol geziyor. Aslında o "eşkiya" hukuk dışılık. Demokratik haklar yeterince kısıtlanmışken bu bile yetmiyor ve her defasında hukuk yeniden çiğneniyor. Toplumun adalet duygusu yok edilmeye çalışıyor.

Artvin Cerattepe'de "milletin a.... koymakla" meşhur Cengiz Holding'in yürütmek istediği madencilik faaliyetine hukuki süreç bile tamamlanmadan başlamak istemesi işte tam da böylesi bir eşkiyalık.

Artvin halkı bugün devletin polisi ve askerini de arkasına alarak hukuku çiğneyenlere karşı yaşam alanını ve hukuku savunmak için direniyor. Halen devam eden çatışmalarda kullanılan yoğun biber gazından hayvanlar da etkilendi. Madeni yasa dışı bir şekilde işletmeye açmak için Artvin halkına biber gazı sıkılıyor. Asker ve polis AKP'nin taşeronu Cengiz Holding "milletin a......... koysun" diye halka saldırıyor.

Unutmayalım ki ; mültecileri pazarlık konusu yapan, güney doğuyu savaş alanına çeviren, gazetecileri hapse tıkan anlayış bugün Artvin halkına saldırıyor. Aslında tüm ülkede bu coğrafyada yaşayan herkese yönelik bir gerici, vurgun talan saldırısı var. Bugün sıra Artvin'de.

Ama Artvin yalnız değil. Biz bu saldırının hepimize, yaşam alanlarımıza, özgürlük, demokrasi ve barış anlayışımıza yapıldığını biliyoruz.

Bu nedenle salt Artvin'de değil ülkenin dört bir yanında Cerattepe'ye sahip çıkacağız.

Soyguna, vurguna, talana karşı direneceğiz.

Yaşam alanlarımızı savunacağız.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği