Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracatında çok önemli bir yeri olan ve yıldan yıla büyüyen ve işçisi ve mühendisleriyle çalışma koşullarının ağırlığı, aşırı iş yoğunluğunun ve iş kazalarının sıkça yaşandığı metal iş kollarında çalışanlar greve gidiyor.

Metalürji sektöründe metal iş kolu, çok sayıda emekçinin çalıştığı, Maden, inşaat sektöründen sonra meslek hastalıklarının en çok ölümlü ve sakatlanmayla sonuçlanan iş kazalarının yaşandığı bir alandır.

Metal işçilerinin ekonomik, demokratik, sosyal hak mücadelesi veren Birleşik Metal-İş Sendikası, önümüzdeki günlerde 10 bin işçisiyle greve çıkma hazırlığı içerisinde.Grev kararları asılmış ve 20 fabrikada 29 Ocakta diğerleri içinse Şubat ortası grevde olunacağını deklare edilmiştir. Bu yapılacak olan grev öncelikle Türkiye işçi sınıfının ve bileşenlerinin bir grevidir. Coğrafyamızda emekten, demokrasiden, barıştan, kardeşlikten, sendikal hak ve özgürlüklerden yana olanların grevidir, umududur.

 

Bilindiği gibi, sektördeki diğer sendikalar MESS'le patronların istedikleri doğrultusunda sözleşme imzalandılar. Alınan grev kararı bu nedenle önemli, işçilerin söz sahibi olmadığı, patronların istekleri doğrultusunda hazırlanan toplu iş sözleşmesinin çöpe atılmasını, deşifre edilmesini sağlamak, mücadelenin, yaşamı savunanların kazanımların bedava olmadığını göstermek için önemli.

Emeğinin karşılığını almak için, dayatmaları kabul etmediği için, ücret adaleti için, 3 yıllık sözleşme süresinin ücret zam yöntem ve miktarları ile birlikte ucuz işçiliği kalıcılaştırma sonucu doğuracağı için, metal işçileri insanca yaşayıp insanca çalışmak için greve gidiyor. İş cinayetleri olmasın diye greve gidiyor.

Bizler de omuz omuza fabrikada organize sanayi bölgelerinde, havzalarda dayanışma içinde olacağız.

'Doğasına, Sağlığına, Kıdem tazminatından çocuklarının geleceğine, Kadın haklarına, bilimine; her yönü ile yaşamına saldıran sermaye ve koç başı AKP'nin dayatmalarını kabul etmeyenlerin grev bilinci ile mücadeleye girmeleri diğer tüm mücadele içerisinde bulunanlara yol göstermekte ve umut vermektedir. İktidarın pervasızlıklarının önünü irade olarak kesebilecek adımı umudu taşıyan metal işçileri herkese örnek olmakta ve yol gösterirken birlik ve mücadeleyi de tekrar hatırlatmaktadırlar.

Biliyoruz ki, Metal işçilerinin bu grevinin kararlı ve direngen bir çizgide ilerlemesi ve kazanımla sonuçlanması için, tüm bileşenlerin hiçbir ayırım yapmadan bu mücadelede, bu grevi sahiplenerek emekçilerin, ezilenlerin yanında yer alması gerekmektedir.

Biliyoruz ki Odamızı üyelerimizi, örgütlülüğümüz olan TMMOB ve diğer güçleri de zorlu bir süreç bekliyor. Ama yine biliyoruz ki bedel ödenerek kazanılmış hakların ve mücadele şeklinin üzeri kararlılık, dayanışma ve umut ile örülecektir sağlamlaştırılacaktır.

Gün emekçiler ve ezilenler arasındaki tarihsel dayanışma gücümüzü gösterme günüdür.

Metal işçilerinin tüm ilerici, demokrat bileşenlerin aktif desteğini alarak/arkalayarak çıkacakları grevde kazanacakları zafer aslında tüm emekçilerin zaferi olacaktır.

Metal işçilerinin mücadelesi bir umuttur.

Bu gerçeklerden hareketle metal iş kolunda başlatılacak olan bu haklı ve emekçilerin en doğal hakkı olan grevlerinde yalnız olmadıklarını bu mücadelede Odamızın yanlarında olduğunu kamuoyuna duyururuz.

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği