Bir kez daha yüzlerce maden işçisini toplumsal sorumsuzluğa kurban verdik.

Suçlu belli;

Devlet: Özelleştirme politikalarıyla kamusal alanı rantçılara sorumsuzca ve sorgusuzca devrettiği için suçlu. İş kazalarına, uyguladığı göstermelik denetimlerle, gerekli önlemlerin alınmamasını görmezden geldiği ve emekçiyi önemsemediği için suçlu. İnsanı, toplumu, emeği, doğayı taşeronlara emanet ettiği için suçlu.

Patronlar; Maliyeti 140$’lar seviyesinden 23,8$’a çekerken bilerek riske ettiği canların kaybından suçlular. Sadece ve sadece kar etmeyi kutsallaştırdıkları için suçlular. İnsana, emeğe, topluma, doğaya saygı duymadıkları için suçlular. Günlüğü 47 TL brütle yerin altına indirdikleri emekçilerin yarattığı artı değerle zenginliklerine zenginlik kattıkları için suçlular.

Sendikalar; Oynanan komedinin aktörleri haline geldikleri için suçlular. Emekçi sınıfın çıkarlarını değil, sadece kendi koltuklarını düşündükleri için suçlular.

Muhalefet odakları / Bizler (TMMOB, muhalif partiler, STK’lar, DKÖ’ler); Oynanan komediye karşı yeterince dirençli durmadığımız için suçluyuz. Toplumsal denetim mekanizmalarını ısrarlı bir şekilde çalıştırmadığımız için suçluyuz. Sürekli bölünüp parçalandığımız, kolektif aklı oluşturamadığımız için suçluyuz.

Toplum: Olanı biteni koyun gibi seyrettiği ve kadercilikle açıkladığı için suçlu.

Büyümesiyle, tarihçesiyle, müthiş denetim başarıları ile, doğru zamanda doğru insanlarla kurduğu ilişkilerle tam bir düzen başarı hikayesiydi Soma Holding düne kadar. Savunucuları da yaldızlı harflerle anlatıyor, yazıyorlardı neo liberalizmin bu başarısını. Yine işbaşındadır kalemşörleri. Koysunlar bahanelerini derslere, haberlere, bültenlere. Sonunda da çok sayıda nokta olsun, biten her hayat için bir tane. Ailelerden cenazelerini kaçırıyorlar, toplu cenaze töreni istemiyorlar. Yine rakamlarla oynayacaklar, yine takdiri ilahi ile geçiştirmeye çalışacaklar.

Kömürün en yoğun kullanıcısı olan sektörümüz adına kanlı değil temiz kömür istiyoruz. Çocuk işçilerin bile çalıştırıldığının ortaya çıktığı bu katliam bizi de tetiklesin. Sektörümüzdeki üreticilerin kullandıkları her girdinin etik ve güvenlik kurallarına uygun üretilip üretilmediğini sorgulayacakları bir manifestomuz olsun.

Belki de bu topraklarda tarihin gördüğü en büyük maden kazası olacak olan bu olay, sessizliği bozmalı.
Kimse sessiz kalmamalı, toprağın altından bizi göreve çağırıyorlar. Yaşam adına, insanlık adına herkes insanoğlunun en kutsal eylemi olan yaşam hakkı için isyanda yer almalı.

TMMOB
METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği