TMMOB`ye bağlı 22 Oda, Suriye`deki iç savaş ve son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine 5 Ekim 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ
BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

Bilindiği gibi başını ABD‘nin çektiği emperyalist güçler ve onların Ortadoğu‘daki taşeronları, Irak ve Libya‘dan sonra Suriye üzerinde emperyalist tahakküm oluşturmak, sonrasında ise İran‘a uzanan bir müdahaleyi gerçekleştirmek için aktif çaba içindedirler.

Suriye‘de yaşanan iç savaş ve bu ülkeye yönelik askeri müdahalenin, bölgesel bir savaşın habercisi olduğu bilinmektedir. Tüm Ortadoğu savaşa, etnik, din ve mezhep çatışmalarına ve uzun erimli bir kaosa sürüklenirken AKP iktidarı ne yazık ki Türkiye‘yi bu girdabın içine çekmektedir.

Ortadoğu ve Arap ülkelerinin ‘modeli‘ olma hevesindeki AKP, bu kirli oyunda kendisine verilen rolleri ve hatta çok daha fazlasını büyük bir hevesle yerine getirmekte, Suriye‘deki iç savaşa ülkemizi dahil etmekte, Ortadoğu‘da yayılan dinci, mezhepçi ve kaotik siyasi ortamını ülkemize taşımaktadır.

ABD ve Batı İttifakı ile Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gericiliklerinin Suriye‘ye karşı ileri karakolu durumuna getirilmiş, dinci gerici güçlerin Suriye‘deki iktidara karşı savaşanın aktif bir tarafı durumuna düşürülmüştür.

Son zamanlarda Hatay‘da yaşananlar ve Akçakale merkezli gelişen olaylar bu durumun bir ürünüdür. Suriye‘deki iç savaşın bir tarafına açık ve aktif destek sunan AKP iktidarı Akçakale‘ye düşen bombalara altyapı ve ortam hazırlamış, Meclisten geçirdiği tezkere ile ülkemizi Suriye‘deki iç savaşa fiili destek sunan durumdan savaşın çok daha açık tarafına dönüştürmüştür. Bunun en son göstergesi de 13 bölgenin sivillere kapatılması olmuştur.

Biz aşağıda imzası bulunan TMMOB‘ye bağlı Odalar, Suriye, bölge ve Türkiye halkları arasında oluşturulmak istenen savaşa karşı halkların kardeşliğini savunuyor ve "Ülkede, Bölgede ve Dünyada Barış" isteminin yükseltmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Şimdi zaman, kardeş, komşu halklar arasında emperyalist emellerle körüklenmeye çalışılan kin ve nefret söylemlerine, ırkçı/şoven, dinci/mezhepçi kışkırtmalara karşı inatla bir arada ve yan yana durmanın, savaş çığırtkanlarına antiemperyalist dayanışmayla dur demenin, "Yaşasın Halkların Kardeşliği", "savaşa hayır", "barış hemen şimdi!" demenin zamanıdır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği