Okyanusta yaşanan depremin, Japonya'da kurulu bulunan nükleer santrallerde yarattığı son patlama ve radyoaktif sızıntıların boyutları, nükleer santrallerin dünyanın başına bela olduğunu bir kez daha ağır sonuçlarıyla göstermiştir.

Japonya halkının acılarını paylaşıyoruz.

Ayrıca normal çalışma koşulları içerisinde olan birçok nükleer santralden sızan radyoaktif maddelerin yarattığı sorunlar ve atıklarından kaynaklı sorunlar herkesçe bilinmektedir. Ancak bu sorunlar bugün Japonya'da yaşananlar gibi inkar politikasıyla gizlenmeye çalışılmaktadır.

Hala daha santrallerin nesillerinden söz edilerek, sorun yokmuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Kaçıncı nesil olursa olsun, her nesli sorunlu olmuştur.

Büyük risk taşıyan bu tesislerin işletilmesinin kısa süreli enerji gereksiniminde gösterdiği katkı, olağan çalışma koşullarında bile yarattığı sorunlar karşısında bir hiçtir. Onlarca yıl büyük risklerle enerji üreten bu tesislerden kaynaklı sorunlar, binlerce yıllık canlı yaşamını riske etmektedir. Hele birde olağan dışı bir çalışma koşuluyla karşılaşıldığında altıdan kalkılamayacak felaketler yaşanmaktadır.

Nükleer uygulamalarda en küçük riskin gerçekleşmesi binlerce yıl geri dönülmez sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle nükleer uygulamaların enerji gereksinimde kullanılmasından, yani nükleer santral uygulamalarından derhal vazgeçilmelidir!

Bütün canlılar adına diyoruz ki; Kapitalizmin kazanç ve sömürü kaynağı nükleer enerji santrali uygulamalarına, dünyanın her yerinde derhal son verilmelidir.

Türkiye asla ve asla başlamamalıdır!

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği