YARGI KARARLARI YOK SAYILMAKTADIR !

YÜKSEK YARGI, KARARLARININ UYGULANMAMASINA SESSİZ KALMAKTADIR !

HUKUK-YASA-İNSAN HAKLARI-ÖZGÜRLÜKLER….AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR !

SOYGUNA VE YOLSUZLUĞA DEVAM EDİLMEKTEDİR !

SUÇ İŞLEMEK AKP KÜKÜMETİNİN YÖNETİM ANLAYIŞI OLMUŞTUR !

AKP HÜKÜMETİ SEYDİŞEHİR ETİ ALÜMİNYUM TESİSLERİ'NİN MÜLKİYETİNİ DERHAL KAMUYA DEVRETMELİDİR !

Danıştay, Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili son sözünü söyledi:

"Özelleştirme işleminde kamu yararı yoktur."

Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın almış olduğu kararlar hakkında; TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından açılan davalarda sona gelindi.

 • 2006 yılında özelleştirme işlemleri hakkında yürütmeyi durdurma kararları verildi. Yürütmeyi durdurma kararı yargı kararı değilmiş gibi;
  AKP Hükümeti tarafından davalar esastan karara bağlanmadığı bahanesiyle uygulanmadı.
 • Danıştay 13.Dairesi, yapılan özelleştirme sonucunda kamunun zarara uğratıldığını belirterek özelleştirme kararlarını esastan iptal etti.
  AKP Hükümeti tarafından bu kararlar da bu kez davaların temyiz aşamasında olduğu gerekçesiyle uygulanmadı.
 • Danıştay İdari Dava Daireleri, sunulan temyiz gerekçelerini haklı bulmadı. Esastan iptal kararını onadı.
  AKP Hükümeti tarafından bu karar da uygulanmadı.
 • Son olarak Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Karar Düzeltme başvurusu da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 09.12.2010 tarihli kararıyla ret edildi.

HÜKÜMET SUÇ İŞLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR

2006 tarihinde verilen yürütmeyi durdurma kararının üzerinden yaklaşık beş yıl geçmiş olmasına rağmen Hükümet yargı kararlarını uygulamamakta direnmeye devam etmektedir.

 • Bu konuda Özelleştirme Yüksek Kurulu üyeleri ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yöneticileri hakkındaki suç duyurularımız sonuçsuz kalmıştır.
 • Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na yargı kararlarının uygulanması yönündeki başvurularımızdan da olumlu sonuç alınamamıştır.

Şu ana kadar uygulanmayan yargı kararları nedeniyle TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak 24 Ocak 2011 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştur.

Şimdi bu son Danıştay kararlarının derhal uygulanmasını bekliyoruz.

AKP Hükümeti tarafından; Anayasa'yı ihlal suçu işleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138.maddesine göre; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez."

Şayet Danıştay'ın bu son kararı da uygulanmazsa Türk hukuk sistemi içerisinde kamunun zararına olduğu tartışmasız olan herhangi bir idari işlemin hukuksal olarak önüne geçmek imkansız hale gelecektir. Anayasal teminat altındaki "idarenin yargısal denetimi" ilkesi işlevsiz hale gelmektedir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak, Hükümetin yaşanan hukuksuzluğa bir an önce son vermesini istiyoruz.

Başbakan başta olmak özelleştirme işleminden sorumlu tüm idareciler ağır hizmet kusuru işlemektedir. Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri'nin mülkiyeti daha fazla zaman kaybetmeden kamuya devredilmelidir. Özelleştirme nedeniyle mağdur olan işçilerin zararları ve halkımızın malı olan bir tesisin "özelleştirme" adı altında özel bir şirkete peşkeş çekilerek devredilmesinden kaynaklanan kamunun zararları derhal telafi edilmelidir.

Bu zararların tamamı, yargı kararlarını uygulamayan Başbakan ve ilgili kamu yöneticisi makamında bulunanların kişisel servetleriyle ödeninceye kadar hukuksal ve toplumsal mücadeleye devam edeceğiz.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği