AKP tarafından devletin bütün kurumları faşizan bir yapıya çevrilmiştir. 12 eylül ürünü YÖK'ün yıllardır üniversitede uyguladığı baskılar artık faşist ve gerici bir hal almıştır.

Üniversiteleri kendi ticarethanesine çevirmek isteyen hükümet, bu uygulamaya tepki gösteren ve okullarına sahip çıkan öğrencilere faşistçe saldırmıştır.

YÖK tarafından sözde "fikir özgürlüğünün" önünü açmak için üniversitelere konumlandırılan emniyet güçleri, demokratik haklarını savunan öğrencilere sopa, cop ve gazlarla saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koymuşlardır.

Başbakanın korkusunu polis saldırıları çözemeyecektir.

Üniversiteler ve üniversiteliler faşizme teslim edilmeyecektir.

Geleceğimiz olan öğrencileri yalnız bırakmayacağız. Her türlü baskıcı ve faşizan dayatmalara karşı bilimsel, özerk, demokratik üniversite isteyen öğrencilerle birlikte mücadele içinde olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

YAŞASIN BİLİMSEL, ÖZERK, DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE MÜCADELESİ

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkan
ı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği