12 Eylül 1980 askeri faşizan yönetimin ürünü olan YÖK gerçek kimliğini bir kez daha "üniversite yerleşkelerinde polislere yer verilmesi" talimatıyla ortaya koymuştur.

Üniversitelerin tanımına uymayan, "inanç özgürlüğü" söylemiyle üniversitelerde gizlice yürütülen "inanç dogmaları"nın baskısı artık açıkça yapılmaktadır.

Son günlerde üniversiteler; "türban özgürlüğü" gibi örtü kisvesinde kıyafet tartışmasına sokularak baskı altına alınırken, YÖK'ün polisin üniversitelere yeniden sokulması talimatı basına yansımıştır.

Öğretim üyelerinin, öğrencilerin, üniversite çalışanlarının söz ve karar hakkı olmayan üniversitelerde fikir özgürlüğünden söz edilmesi mümkün değilken, YÖK tarafından sözde "fikir özgürlüğünün" önünü açmak için okullara polis birimleri açılması talimatı verilmiştir.

Bilimsel, demokratik, özerk ve parasız öğretim hakkı isteyen öğrenciler yaka paça gözaltına alınmakta haklarında soruşturmalar açılmakta ve üniversitelerden uzaklaştırılmaktadırlar. Polisin bu baskısı yetmemiş olacak ki; birde okul içinde konumlanması emredilmektedir.

Polis devletinin baskılarının kanıksanmasını fırsat bilen 12 eylül askeri faşizminin yarattığı AKP ve YÖK'ün polisin üniversitelere yerleşmesini sağlayacak olan bu talimatı, derhal geri çekilmelidir.

Karanlığa giden her türlü eylem karşısında mücadele etmek toplumsal görevimiz ve sorumluluğumuzdur.

Her türlü baskıcı ve faşizan dayatmalara, bilimsel, özerk, demokratik üniversiteden yana tavır koyan öğretim üyeleri, öğrenciler, çalışanlarla birlikte mücadele içinde olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği