Üniversitelerde bilimsel, özerk, demokratik ve parasız eğitim isteyen öğrencilere karşı yapılan her türlü faşizan gerici baskı ve saldırıları kınıyoruz.

Türkiye'de her yıl yapıldığı gibi öğrencilerin tatil döneminde onlarla ilgili kararların alındığı, demokratik haklarını kullananlara karşı şiddetin had safhada uygulandığını yaşamaktayız.

Her şeyin fiyatının düştüğü söylendiği Türkiye'de, nedense yalnızca çalışanların ücretleri düşürülmekte, buna karşılık temel gereksinimlerdeki fiyat artışları sürmektedir. Diğer yanda da hiç olmaması gereken öğrenim harçları artırılmaktadır.

Bunlara karşı fikirlerini söyleyen, tepkilerini dile getiren, kamuoyunu bilgilendirmek isteyen öğrencilerin üzerine her alanda polis saldırmaktadır. Çağrıldıkları toplantı salonunda şiddet uygulanarak gözaltına alınmaları faşizan uygulamaların ne aşamaya geldiğini göstermektedir.

Bu tür uygulamalara yönelik olarak Türkiye'nin aydınlık yüzü öğrencilerin her zaman yanında olacağımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşırken; saldırıları kınıyor ve bu tür saldırılar karşısında demokratik ve meşru mücadele yollarını kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz.

  • Üniversitelerde harç adı altında toplanan haraç gibi ödentilerin kaldırılmasını,
  • Üniversiteleri ticarileştirme politikalarından vazgeçilmesini,
  • Bu tür uygulamalarla birlikte üniversiteleri inanç dogmalarının baskısı altına almaya çalışan ve uygulamalarıyla her dönem tartışma yaratan anti demokratik yapılanma YÖK sisteminin sonlandırılmasını,

İstediğimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak paylaşıyoruz.

Gerici faşizan kalkışmalara sessiz kalan emniyet güçlerini de öğrencilerin demokratik haklarını kullanmalarını sırasındaki davranışlarından dolayı uyarıyoruz. Türkiye'de ayrımcılık yapan bu görevliler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz.

Üniversitelerde bilimsel, özerk, demokratik ve parasız eğitim isteyen öğrencilerin haklı mücadelelerinde her zaman yanlarında olacağız.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği