Talanın, yolsuzluğun, soygunun önünü açan uygulamalara karşı yapılan demokratik mücadelemizi engelleme olarak gören başbakan kendi yolunun ne olduğunu tanımlamıştır.

Demiştir ki; ” biz yargı kararlarını dinlemeyiz, biz hukuk kurallarını görmeyiz, biz halkın ve kamunun yararını görmeyiz, biz ezilenden değil, sömürenden yanayız….

Bunca yargı kararlarına rağmen; yargı kararlarını uygulamayan hükümet ve baş sorumlusu başbakan “yola devam” sözüyle, yıllardır uyguladığı sömürü düzenine karşı hukuki yollarla mücadele eden meslek odalarını hedef göstermiştir.

Çünkü hukuksuzluğa, kanunsuzluğa karşı çıkan MESLEK ODALARININ demokratik hak mücadelelerini hedef almayı planlamıştır.

Meslek odalarımızca yüzlerce yargı kararıyla, kent topraklarının, kıyıların, tarım alanlarının, doğal kaynakların, endüstriyel tesislerin, derelerin, meraların, ormanların yok edilmesine karşı hukuki kazanımlar elde edilmiştir.

Ancak bu yargı kararlarını yerine getirmek konusunda sorumlu (sorunlu) olan başbakan ve hükümet yetkilileri Odamızın da almış olduğu birçok yargı kararını yerine getirmemekte ısrar etmektedir. Suç işlemeyi sürdürmektedir. Suçluluk duygusu bile taşımayan başbakan, Odalarımıza saldırarak, ekonomik ve siyasal konulardaki sömürgeci anlayışların üzerindeki dikkatleri başka alana çekmek istemektedir.

Oysa bu açıklamaların yapıldığı toplantı günlerinde, Türkiye’nin her yanından yüzbinler Ankara sokaklarında soyguna, yolsuzluğa, her türlü haksızlığa karşı haykırıyordu. Bunu duymak istemeyen başbakana şimdi biz sesleniyoruz.

Hukuksuzluğunuz, yolsuzluğunuz, talanınız, soygun düzeniniz karşısında susmayacağız.

Şimdi sizi bir kez daha uyarıyoruz. Bütün yargı kararlarını yerine getirin.

Özellikle yandaşlarınıza peşkeş çektiğiniz Seydişehir, ETİ ALİMÜNYUM TESİSLERİNDE alınan yargı kararını yerine getirin. Bunca yıldır dünyada bir örnek mücadele alanı olan yüze yakın yargı kararının alındığı Bergama Ovacıkta ve diğer yasadışı olarak SİYANÜRLE ALTIN ÇIKARAN İŞLETMELERİ kapatın. Ve yüzlerce yargı kararına aykırı işlemlerinizi durdurun.

Şimdi sizin tehdidinize karşı diyoruz ki; yargı kararlarını uygulamadığınız için bir gün YARGI ÖNÜNDE hesap vereceksiniz!

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği