Sinop’ta çok uluslu şirketlere karşı en doğal ve anayasal hak olan yaşam hakkını yani geleceğimizi savunan arkadaşlarımız 20 Ağustos 2008 tarihinde Sinop Emniyeti tarafından gözaltına alındılar.

Yanlış enerji politikalarını temsil eden ve nükleer santral yapımı için lisans verecek, ihaleleri alacak olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun önünde her gün 18 saat nöbet tutma eylemi için giden ve Sinop’ta yapılması planlanan Nükleer Santrale karşı mücadelede 4 Sinoplu arkadaşımız ve Sinop Anti-Nükleer Hareketi Uluslararası Destek Komitesi’nden 7 arkadaşımız gözaltına alındılar.

Türkiye'de nükleer santral kurma girişimleri, dünyada yaşanan enerji ve egemenlik savaşlarının bir uzantısıdır. Türkiye'de nükleer enerji santrali kurulmasına dönük tüm argümanlar bilimdışı olup gerçekleri yansıtmamaktadır. Türkiye'nin nükleer enerji santrallerine ihtiyacı olmadığı bilinen bir gerçektir.

Nükleer santrallerin kurulum, üretim, işletim ve güvenlik maliyetleri çok yüksektir. Dünyada bugün pek çok ülke nükleer enerji kullanımını terk etmektedir.

Halka ve bilim insanlarına rağmen, tehlikeli, pahalı, dışa bağımlı nükleer santral kurma projeleri çok uluslu enerji şirketlerinin ve yerli işbirlikçilerinin rantı uğruna yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır.

Hukuk, adalet için vardır. Yaşamı savunmak suç olamaz. Nükleer ideolojinin adaletsizliğine ve hukuksal kazanımlarımızı yok etmesine sessiz kalmayacağız. Sinop’ta yaşam haklarını savunanların gözaltına alınması hukuksuz, polis devleti anlayışının bir sonucudur. Bu gözaltılar Sinop’ta verilen mücadelenin üzerindeki baskıları artırmak amacıyla yapılan keyfi uygulamalardan biridir. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Nükleere İnat Yaşasın Hayat…
Susma, Sustukça Sıra Sana Gelecek…

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
KESK-ESM
Çağdaş Hukukçular Derneği
Devrimci 78’liler Federasyonu
Ankara 78’liler Dayanışma ve Araştırma Derneği

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği