Katledilişinin ardından bir yıl geçti. Tetiği çeken yakalandı. Ancak cinayetin arkasındaki karanlık ilişkiler çözülmek istenmedi. Bu nedenle başka hunhar cinayetler işlendi, yenileri için pusular kurma hazırlığındalar.

Daha geç olmadan yarın, yeni cinayetleri engellemek için, din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden, halkların kardeşliğine inanan herkesi yan yana olmaya davet ediyoruz

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği