DERGİLER

e-Posta


182. Sayı



181. Sayı



180. Sayı



179. Sayı



178. Sayı



177. Sayı



176. Sayı



175. Sayı



174. Sayı



173. Sayı



172. Sayı



171. Sayı



170. Sayı



169. Sayı



168. Sayı



167. Sayı



166. Sayı



165. Sayı



164. Sayı



163. Sayı



162. Sayı



161. Sayı



160. Sayı



159. Sayı



158. Sayı



157. Sayı



156. Sayı



155. Sayı



154. Sayı


153. Sayı


152. Sayı

 

 

 

HAZIRLANMAKTA

 

 

 

 

 


151. Sayı



150. Sayı



149. Sayı

NOT: Bu sayıdaki eksik makalelerin hazırlık çalışmaları sürmektedir.

 • TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 25. Olağan Genel Kurulu
 • TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 25. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi
 • TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 8. Olağan Genel Kurulu
 • 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi 16-18 Ekim 2008
 • TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası I. Öğrenci Kurultayı
 • 3.Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu ve Sergisi
 • Basına ve Kamuoyuna
 • Egzoz Subaplarında Girdap Akımları ile Yüzeysel Çatlak Kontrol Uygulamaları
  Hakan GÜNAY, TMM Ltd. Şti. BURSA
  Süleyman KARADENİZ, DEU Mühendislişk Fak. Makina müh. Bölümü İZMİR
 • Dökümhane Kum Testleri Bize Ne Söyler?
  Çeviren: Şefkat KOÇ (Kısaltılmış Çeviri)
 • Yeni Çevrimiçi Sıcak Metal Silikon ve Kükürt Sensörlerinin Sıcak Metal Transfer Operasyonları, Sıcak Metal Desülfürizasyonu ve Tüm BOF Tesisi Prodüktivitesine Etkisi
  Randall P. STONE, Heraeus Electro-Nite Co.
  Dannt HABETS, Heraeus Electro-Nite Intl.
  Rudi MAES, Heraeus Electro-Nite Intl.
  Peter J. KOROS, Principal Koros Associates
 • Çinko Oksit Varistör Malzemelerde Mikroyapı ile Elektriksel Özellikler İlişkisi
  Sadi KARAGÖZ, Hasan ALANYALI, Muharrem YILMAZ
  Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


148 Sayı

NOT: Bu sayıdaki eksik makalelerin hazırlık çalışmaları sürmektedir.

 • 2. Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi
 • 3. Alüminyum Sempozyumu
 • 3. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu ve Sergisi
 • 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi
 • AKP'nin Bor Oyunu
 • Bor Platformu Suç Duyurusu
 • Danıştay, Uşak Kışladağ Altın Madeni‘nin faaliyetlerini Durdurdu.
 • Eşme'de Yargı Kararları Uygulanmıyor.
 • Metal Madenciliği ve Metalurjisinde Dünya Devlerinin 2006 Performansı
  Murat SEZER, Metalurji Y. Mühendisi
 • Metal Talaş Atığının Minimizasyonu ve Çevresel Etkileri
  H. Berivan BODUROĞLU, Gözde ERKAL, M. Erhan İŞKOL
  Erkunt Sanayi A.Ş.
 • Isıl İşlem Pratiği
  The Casting Development Centre Technical Bulletin No: 7
  Çeviren: Şefkat KOÇ
 • Gerçek Zamanlı Curuf Şartlandırma Pratiği
  G.A. Meszaros, G.E. Goldsmith, I.M. Nickerson, M.C. McCoy
  United States Steel Corporation
  Çeviren: Aziz SEZER
 • Vakum İşleminde En İyi Sonuçları Almak İçin Pratik Yaklaşımlar
  İhsan ÖNAL, Metalurji Mühendisi
 • Malzeme Ararştırmaları ve Nanomalzemeler
  Feyzi YILMAZ, Sakarya Üniversitesi


147. Sayı

NOT: Bu sayıdaki eksik makalelerin hazırlık çalışmaları sürmektedir.

 • II. Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu
 • II. Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi
 • 3. Alüminyum Sempozyumu
 • 3. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu ve Sergisi
 • Cargill'de Son Perde
 • Öğrencilerin Bombalanması Sürüyor.
 • Dökümhane Kumları için Bağlayıcı Killer
  The Casting Development Centre Technical Bulletin No: 8
  Çeviren: Şefkat KOÇ, ÇİMSATAŞ
 • EAF ve Potadaki Metalurjik Curufların Bir Elektro-Kimyasal Algılayıcı Vasıtasıyla Anında Kontrolu
  Wokfgang Glitscher and Rudi Maes
  Heraeus Electro-Nite Int. N.V
  Çeviren: Aziz SEZER
 • Devlet ve Toplum Üzerine Düşünceler
  Murat SEZER, Metalurji Y. Mühendisi
 • Kuran, Yapan, Üretenlerden; Yıkan, Satan Tüketenlere Bir Tarih Yolculuğu
  Mahmut KİPER, Metalurji Mühendisi


146. Sayı


145. Sayı



144. Sayı


143. Sayı


142. Sayı


141. Sayı


140. Sayı


139. Sayı


138. Sayı


137. Sayı


136. Sayı


135. Sayı


134. Sayı


133. Sayı


132. Sayı


131. Sayı


130. Sayı


129. Sayı


128. Sayı


127. Sayı


126. Sayı


125. Sayı


124. Sayı


123. Sayı : Tahribatsız Muayene


122. Sayı


121. Sayı : Seramik


121. sayıdan önceki dergilerde yer alan konular arşivde yeralmaktadır. Makale konusu -Yazarı - Sayı No - Sayfa No ve Yayın Tarihi başlıklarıyla verilen dergi arşiv bilgilerine erişmek için buraya tıklayınız.

 

METEM EĞİTİM MERKEZİ

IMMC'2016

Site içi Arama

Dergi ve Arşiv Taraması

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:


Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

Metalurji Dergisi

Metalurji Dergisi

Hurdacı Dergisi

Hurdacı Dergisi