Cilt/Volume : 23
123. Sayı: Tahribatsız Muayene

 

İNSAN, KATILIM VE ÖDÜL ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Taner AYDIN

“Beyin, bedenin en önemli parçasıdır. Esas hükmedilmesi veya fethedilmesi gereken beyindir. Unutulmaması gereken iki şey: “Beynin rütbesi yoktur” Filmlerde “bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla” diyen esas kadından fayda gelmez. !!!. “

Toplam Kalite Yönetimi, kaliteyi firmanın bütününe taşıyarak, çalışan herkesin kaliteye ulaşmak için yönlendirilmesi ve çalışmasıdır.

Rutin yapılan işler dışındaki konular firmalarda hep angarya olarak algılanmış ve çalışmalarda devamlı ikinci belki de daha sonraki sıralara konmuştur. Bunun örnekleri firmalarda ISO 9000 çalışmalarında yoğun olarak yaşanmıştır. Angarya olacağı düşünülen her çalışma angarya olmaya mahkumdur. Çalışmaların sağlığı açısından öncelikle bu düşüncenin değiştirilmesi ve çalışanların ikna edilmesi gerekir. Aslında en fazla uğraşılması, zaman harcanması gereken bu aşama fark edilmez, atlanır veya görmezlikten gelinir.

Sistem kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarında, yönetimin desteği ve katılımın sağlanması olmazsa olmaz iki gerçektir. Bunları sağlamadan yapılan çalışmaların, başarılı ve sürekli olması beklenemez.

Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun insan unsurunun mutlaka göz önüne alınması gerekmektedir. İnsanların bir firmada, makine veya sistemin bir parçası olarak düşünülmesi, mükemmel kurulduğu düşünülen sistemlerin bile başarısız olmasına yol açar. İnsanlar veya firma kültürü göz önüne alınmadan geliştirilen bir sistemde, şu gerçeği kabullenmek durumundasınız;“Çalışanların etkin olarak katıldığı ve düşüncelerin paylaşıldığı sistemlerden daha düşük oranda ve kısa süreli başarıyı yeterli saymak”.

Japonları başarıya götüren ve batı ile arasında fark yaratan etmen, yapılan çalışmaları ve sonuçta elde edilen başarıyı kişiselleştirmemeleri, aksine bütüne mal etmeleridir. Başarı, bir birimin veya kişilerin değil, en üst düzey yönetici ile sahada çalışan düz işçiyi kapsayan yelpazedeki herkesindir. Çalışmalarda takım olgusu ve takım çalışmaları hep göz önüne alınmıştır. Japon fabrikalarında ve kuruluşlarda starlar veya gözde birimler yoktur. Amaç insanları starlaştırmak, çalışan ile çalışmayanı ayırmak ve çalışmayanı yok etmek değil, herkesin katılımını sağlamaktır. Özellikle TKY şemsiyesi adı altında yapılan çalışmalar insan öncelikli olmak zorundadır. İnsan olmanın beraberinde getirdiği zaaflar önceden düşünülmeli, küsmeye, bencilliğe ve kıskançlığa yol açabilecek uygulamalara izin verilmemeli, kişi ve toplum psikolojisinin pozitif olacak şekilde yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

Kural/sistematik/metodoloji oluşturulmasından amaç, çalışmaları düzenlemek, yol göstermek ve bir örneklilik sağlamaktır. Ancak, madalyonun öteki yüzüne bakacak olursak, kurallar sınırlayıcıdır. Bu sınırlama, çalışmanın verimini, etkinliğini ve kalitesini bozmaya başlarsa maksadı aşar ve başarıyı engeller. Kurallar uygulanması için koyulur. Kuralları uygulayacak olanlar da insandır. Unutulmaması gerekir ki, “kuralların uygulanması için en çok çaba gösterenler kural koyuculardır”. İlkokul öğretmenleri bu konuyu ne güzel çözmüşlerdir “sınıftaki en yaramaz ve kural tanımaz çocuğu, sınıf temsilcisi yaparak”.

Birçok firmada, gönüllülük esasına dayanan çalışmalar yapılmakta ve başarılı uygulamalar seçilip onurlandırılmaktadır. Başarılı çalışmaların belirlenmesi, ilerideki çalışmaların sağlığı açısından, belki de en kritik aşamadır. Kaş yapayım derken de göz çıkarılmamalıdır. Ödüllendirme sistematiğinden amaç, başarılı kişileri onurlandırmak olduğu kadar, başarıyı kurumsal başarı haline dönüştürmektir. Ödüllendirme, başarıların bireyselleştirilmesine veya birimlere mal ediliyorsa, o firmada Toplam Kalite Yönetiminden söz edilmez. Toplam Kalite çalışmaları ve başarıları birkaç yerde yoğunlaştırılmamalı ve askine yaygınlık kazandırılmasına çalışılmalıdır. Özellikle, yoğun çalıştığı ve yeterince onurlandırılmadıklarını düşünenlerin olmasına yol açaçak uygulamalardan kaçınılmalıdır. TKY’de yoğun olarak çalışmalarını ve başarılarını beklediğimiz kişiler, çoğunlukla hatlarda veya atölyelerde birebir ürünle, makine ile, problemlerle uğraşan, çalışan mavi yakalı arkadaşlarımız ve özellikle orta kademe yöneticiler olarak nitelendirebilecek mühendis/uzman seviyesindeki beyaz yakalı arkadaşlarımızdır*. Toplam kalite çalışmalarında, başarının anahtarı olan ve kazanılması en zor personel orta kademe yöneticilerdir. TKY çalışmalarında en yoğun olarak çalışması gerekenler onlar olduğu gibi, başarılardan veya onurlanmalardan en az pay aldıklarını düşünenler de onlardır. Orta kademe yöneticilerin düşünsel bazda katkılarının sağlanmadığını ve başarıdan pay almadıklarını düşünmelerine yol açacak uygulamalar, küskünlüğü, bencilliği ve başarısızlığı beraberinde getirir. Unutmayalım ki, küskünler veya sisteme katılamayanlar kaybedilmiş değerlerdir ve elde edilecek başarının sınırlı kalmasına neden olurlar.

Değişik bir şeyler yapıp elde edilen başarıdan herkesin övünç duyduğu ve herkesin kucaklandığı sistemler oluşturalım. Başarıyı kişiselleştirmeyip, birimselleştirmeyip, kümeleştiren bir yapı ortaya koyalım.Yapılan çalışmalara yoğun emek verenlerin öne çıkması sağlanarak, bunlar sonra bu çalışmaları iştirak edecekleri teşvik edici unsurları kapsayan sistematiğin kurulmasına yardımcı olup, kalıcı başarıyı yakalayalım.  

Adres:
Hatay Sokak No: 10/9
Kızılay 06650 ANKARA

Tel:  

 (312) - 425 41 60
 (312) - 419 38 18

E-Posta:

 Genel Merkez
  İstanbul Şube

Faks:

 (312) - 418 93 43


TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ
ÜNİVERSİTELERİN METALURJİ, SERAMİK VE MALZEME BÖLÜMLERİ
Web Tasarım