Cilt/Volume : 23
123. Sayı: Tahribatsız Muayene

 

1. ULUSLARARASI TAHRİBATSIZ MUAYENE SEMPOZYUMU
AÇILIŞ OTURUMU KONUŞMALARI
(29 Eylül 1999, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi)

Oturuma başlamadan önce İzmit’te, Yunanistan’da ve Tayvan’da olan depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

YUSUF ZİYA KAYIR
(Metalurji Mühendisleri OdasıYönetim Kurulu Başkanı):

Sayın konuklar, üniversitemizin ve sanayimizin değerli temsilcileri ve sevgili meslektaşlarım; Birinci Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu’na hoş geldiniz. Sizleri TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası adına saygıyla selamlıyorum.

Metalurji Mühendisleri Odası 250 bin mühendis ve mimarın üyesi olduğu, içinde 60 meslek disiplinin yer aldığı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 23 Odasından biridir. 1970 yılında kurulan Odamızın sanayimizin çeşitli üretim alanlarında çalışan 3000 civarında üyesi vardır. Bu birikimi ve gerçekleştirilen gelişmelerle Türkiye 21. Yüzyılda dünyanın başlıca sanayi ülkelerinden biri olmaya aday bir ülkedir. Sanayileşme ekonomide yalnız üretim yapısının yenilenmesi değil, toplum düzenini oluşturan kurumsal yapıları ve toplumsal ilişkileri dönüştüren karmaşık bir süreçtir. O anlamda sanayileşme tek başına bir amaç olmanın ötesinde toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, toplumsal refahın bir aracı olarak algılanmalıdır.

İhraç ürünlerimizin dünya piyasalarına girişte, olabildiğince az teknik engelle karşılaşmasını sağlamak için dünya standartlarına uygun olarak üretilmesi ve bu şekilde üretildiklerinin belgelenmesi gerekmektedir. Dış Ticarette Teknik Engeller Anlaşması GATT ve Gümrük Birliği Anlaşmaları, Türkiye’de uluslararası nitelikte test, belgelendirme, denetleme ve kalibrasyon faaliyetlerini icra edecek, teknik olarak yeterli, özerk ve kanunla kurulmuş bir akreditasyon sisteminin varlığını gerekli kılmaktadır. Türk Akreditasyon Konseyi’nin Kuruluş Kanunu, Parlamentoya sevk edilmiştir. Bu kanunun çıkarılması, bu alanda önemli bir gelişme olacaktır.

Tahribatsız muayene, malzeme özelliklerinin belirlenmesi, içyapı kontrolü, girdi kontrolü, güvenilirlik kontrolü, gözetim ve korozyon kontrolü olarak; kaynak, kimya, inşaat, makina, metalurji ve malzeme, fizik, elektrik, uçak ve gemi inşa mühendisliklerinin uygulama alanlarında kullanılmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. Tahribatsız Muayene Komisyonumuz, Şubat 1987 tarihinde kurulmuştur. Komisyonun tahribatsız muayene alanında düzenli eğitim faaliyetleri, 1988 yılında Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti’nin işbirliğiyle başlatılmıştır.

Daha sonra ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi ile birlikte sürdürülen eğitimlerde ve düzenlenen 111 kursta, 1532 kişiye eğitim verilmiş ve sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanmıştır. Odamız, sertifikalandırma çalışmalarının ulusal bir organizasyonla gerçekleştirilmesini hedefleyerek, 1 Eylül 1996 tarihinde Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi’ni kurmuştur. Bu tarihten itibaren Personel Sertifikalandırma Merkezi, Sertifikalandırma Sistemini EN 45 013 ve ilgili standartlara uyarlayarak, Alman Ulusal Akreditasyon Konseyi ile akreditasyon çalışmalarını başlatmıştır. Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezimizin akreditasyonunun yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi hedeflenmiş olup, gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

1. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumunda düzenlenecek olan 10 oturumda, 17’si yurtdışından 8 ülkeden, 26’sı yurtiçinden olmak üzere, toplam 43 bildiri sunulacak ve “Türkiye’de Tahribatsız Muayenenin Durumu” konulu bir de panel gerçekleştirilecektir.

1. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu’na katkı koyan kuruluşlara, Yürütme ve Danışma Kuruluna bildiri sunmak için yurtiçinden ve yurtdışından katılan tüm değerli uzmanlara, Sempozyumumuza verdikleri desteklerden dolayı ODTÜ Rektörlüğüne, Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti’ne, NDT Cihazlar, Test Ltd. Şirketine, KB Termit A.Ş’ye, katkıları için Klas Fuarcılık Firmasına, Tahribatsız Muayene Komisyonumuzun üyelerine, Personel Sertifikalandırma Merkezimizin yönetici ve çalışanlarına, sempozyumumuza emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara ve Odamızı var eden tüm üyelerimize şükranlarımızı sunar, bu sempozyumun katılımcılara ve ülkemize yararlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. NACİ SEVİNÇ
(ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı):

Sayın Rektör Yardımcısı, sayın davetliler, sayın sempozyum katılımcıları; Metalurji Mühendisleri Odasının, Üniversitemiz desteğiyle düzenlediği Birinci Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu’na hoş geldiniz.

Sempozyum Yürütme Kurulunun bir yılı aşkın yoğun ve başarılı çalışmaları sonrasında, Birinci Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumunun 8 ülkeden, 40’dan fazla bildiriyle gerçekleştirilmesi noktasına gelinmiştir. Bu büyük başarı nedeniyle Sempozyum Yürütme Kurulu üyelerini kutlarım. Metalurji Mühendisleri Odası düzenlediği sempozyum, konferans, kongre ve panellerle yarattığı ulusal ve uluslararası platformlarda yurtiçi ve yurtdışından katılan araştırmacıların, araştırmalarının sonuçlarını aktarmalarına ve çeşitli konularda uzmanların birikim ve görüşlerini bildirmelerini olanak sağlamaktadır.

Bunların dışında başta düzenli olarak çıkardığı Metalurji Dergisi olmak üzere, yayınladığı çeşitli kitaplar ve yazılı dokümanlarla üyelerine bilgi ulaştıran Metalurji Mühendisleri Odası’nın bu faaliyetlerine, bölümümüz önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda Oda Yönetim Kurullarında ve oluşturulan çeşitli komisyonlarda bölümümüz öğretim elemanları yer almakta ve özverili çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Bölümümüz öğretim elemanları, Metalurji Mühendisleri Odası’nın son yıllarda düzenlediği ulusal ve uluslararası kongrelerde Yürütme Kurulu Üyesi olarak ve bunların bazılarında da Başkan veya Koordinatör olarak görev almışlardır.

Bölümümüz bu sempozyumun düzenlenmesi çalışmalarına da yoğun olarak katılmış ve tahribatsız muayene konusunda uzman öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr.Hakan Gür, Sempozyum Koordinatörü olarak, Sempozyum Yürütme Kurulunda görev almıştır. Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Tahribatsız Muayene Komisyonu Başkanı da olan Yrd. Doç. Dr. Hakan Gür’e, Sempozyum Koordinatörü olarak bölümümüzü temsilen gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunarım.

Bugüne kadar verdiği dersler, gerçekleştirdiği tez çalışmaları ve diğer araştırmalarla, tahribatsız muayene konusunda önemli bilgi ve deneyime sahip olan bölümümüz, önemi her geçen gün daha fazla artan bu konuya büyük önem vermektedir. 1988 yılında Türk ve Alman Hükümetleri arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde, önce bölümümüz bünyesinde kurulan ve sonra Rektörlüğe bağlı bir merkez haline getirilen Üniversitemiz Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezinin, Tahribatsız Muayene Laboratuvarları, halen bölümümüz binalarında yer almaktadır. İnşaatı devam eden yeni binalarımızın tamamlanması sonrasında; bu merkezin kaynak laboratuvarlarının da, bölümümüz binalarında yer alması planlanmaktadır. Başkanlığını bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alpay Ankara’nın yaptığı ve çalışanlarının büyük çoğunluğu bölümümüz mezunları olan bu merkez, gerçekleştirdiği araştırmalar ve verdiği endüstriyel hizmetler dışında, Metalurji Mühendisleri Odası ile işbirliği içerisinde düzenlediği sertifikaya yönelik eğitim programlarıyla, ülkemizin büyük ihtiyacı olan tahribatsız muayene konusunda bilgili elemanların yetişmesini sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir.

Bölümümüz gerek Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkeziyle, gerekse de Metalurji Mühendisleri Odası ile bugüne kadar sürdürdüğü iyi ve yapıcı ilişkileri geliştirerek sürdürme kararındadır.

Sözlerime son verirken, 1. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu’nun, üniversitemizde düzenlenmesi konusunda baştan itibaren her konuda destek veren ve sempozyumun Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Rektörlüğümüze şükranlarımı sunar, konferansın başarıyla tamamlanması ve yarar sonuçlar vermesini diler, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. AYBAR ERTEPINAR
(ODTÜ Rektör Yardımcısı):

Değerli konuklar, 1. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu ve Sergisi’ne hoş geldiniz.

Ülkemizde bu çerçevedeki ilk etkinliğin üniversitemizde gerçekleştirilmesinin onurunu yaşamaktayız. “Kalite güvence” kavramının gelişmesiyle birlikte ürün ve tesis güvenilirliğinin sağlanmasında, tahribatsız muayene uygulamalarının önemi oldukça artmıştır. Bu uygulamaların birçok metot, özel cihaz ve donanımların kullanılmasını gerektirmesi; bu konuda çalışan personelin eğitimini, vasıflandırılmasını ve sertifikalandırılmasını önemli hale getirmiştir. İmalat sanayiindeki uygulamaların yanı sıra kimya, petrokimya ve rafineri tesislerinde ve enerji santrallerindeki tesis güvenliği, ekonomik işletme ve çevre korumasıyla ilgili kurallar nedeniyle tahribatsız muayene alanındaki gelişmeler daha hızlı olmuştur.

Ülkemizin ticari ilişkilerinin artması ve Avrupa Birliğine giriş çabalarıyla otomobil, makine, donanım, imalat, gemi inşaatı ve elektronik sektörlerimiz ve bunların yan sanayilerindeki gelişmeler, tahribatsız muayene konusuna olan gereksinimi artmaktadır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, kuruluşundan beri birçok alanda öncülük yaparak ülkemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene konuları da bunlar arasındadır.

Bu alanda faaliyet gösteren merkezimiz, ülkemiz için önem taşıyan bu konularda gerekli bilgi birikimi, vasıflı ve sertifikalı işgücü potansiyelinin oluşturulmasında yardımcı olmak üzere Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi çerçevesinde 1988 yılında kurulmuştur. Üç aşamalı olarak 8 yıl boyunca devam eden bu proje kapsamında, modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlar kurulmuş, istihdam edilen personelin yurtdışında eğitilmeleri, en üst düzeyde ve uluslararası geçerli sertifika almaları sağlanmıştır. Bu merkezde, 1988 yılında başlamak üzere Metalurji Mühendisleri Odası, Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti ve Alman Federal Malzeme ve Test Enstitüsü ile işbirliği halinde, tahribatsız muayene alanında değişik metot ve seviyelerde kurslar ve sınavlar gerçekleştirilmiştir. Bu işbirliği çerçevesinde 1998 yılı sonu itibariyle, toplam 111 kurs düzenlenmiş ve bu kurslarda 1 500’den fazla katılımcı eğitilmiştir.

Ulusal düzeydeki sertifikalandırma çabalarını geliştirmek amacıyla bu işbirliği kapsamında, Metalurji Mühendisleri Odası bünyesinde kurulan Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezinin gelişmesine ve bu merkezin akreditasyon çalışmalarına destek olunmaktadır. Tahribatsız Muayene Laboratuvarlarında endüstriden gelen talepler doğrultusunda test, danışmanlık ve uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Makina ve Metalurji Mühendisliği Bölümlerinin Programları çerçevesinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde akademik çalışmalar da yapılmaktadır.

Bilim ve teknolojinin giderek üretici bir güç haline dönüşmesi, üniversite ve sanayi arasında daha yakın bir işbirliği kurulmasını ve bu işbirliğini ortak araştırma düzlemine taşımayı zorunlu kılmaktadır. Ülke sanayinin rekabet gücü kazanması, kalite güvencesi bilincinin yaygınlaşmasına bağlıdır. ODTܒnün Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkeziyle birlikte, bir yandan Türk sanayiinin tahribatsız muayene ve kaynak tekniği konularında ihtiyaç duyduğu vasıflı personeli yetiştirerek, diğer yandan mühendislerinin bu alanda daha bilgili ve bilinçli olarak iş hayatına atılmasını sağlayarak, ülkemize önemli katkılarda bulunduğuna inanmaktayım.

Bugün başlayacak sempozyumun başarılı geçmesini Rektörlüğümüz ve Rektörümüz adına diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum.

Yrd. Doç. Dr. C. HAKAN GÜR
(Metalurji Mühendisleri Odası Tahribatsız Muayene Komisyonu Başkanı, Sempozyum Koordinatörü):

Sayın Rektör Yardımcımız, değerli misafirlerimiz ve delegelerimiz; Metalurji Mühendisleri Odası Tahribatsız Muayene Komisyonu adına hepinize “hoş geldiniz” diyorum.

Hazırlıkları 1998 yılında başlatılan bu etkinliği, sadece son bir buçuk yılın değil, bu Komisyonun 1987’de kuruluşundan beri azimle sürdürülen çabaların ürünü olarak değerlendiriyoruz. Tahribatsız Muayene Komisyonu’nun faaliyetlerini ve tahribatsız muayenenin Türkiye’deki durumunun değerlendirilmesini ele alan bildiriyi sunmadan önce, bu fırsatı kullanarak çeşitli kişi ve kuruluşlara teşekkür etmek istiyorum.

Metalurji Mühendisleri Odası, bu çalışmalara sürekli destek olarak, örnek ve ileriyi gören bir yaklaşım göstermiştir. İki yılda bir değişen yönetim kurullarına rağmen, bu desteğin kesintisiz sürdürülmesi çok önemli bir noktadır. Bu bağlamda, Tahribatsız Muayene Komisyonu’nun kuruluşundan itibaren görev alan tüm Oda Yönetim Kurullarına ve başta komisyonunun kurulduğu dönemin Oda Başkanı Sayın Necla Yıkılmaz’a, Tahribatsız Muayene Komisyonu’na farklı zamanlarda ve çeşitli sürelerle katkıda bulunan kişilere teşekkür ediyorum.

Bu Uluslararası Sempozyum ve Sergi kapsamında, sektörümüzde faaliyet gösteren bütün kişi ve kuruluşlara ayrım yapmadan ulaşmaya, toplayıcı olmaya çalıştık. Sempozyumun Yürütme ve Danışma Kurulları oluşturulurken de buna dikkat ettik. Bu etkinliğin amaçları; gelişmelerin, bilgi ve birikimlerin aktarılması, tahribatsız muayenenin ülkemizdeki durumunun ortaya konulması ve geleceğe yönelik bir yaklaşım oluşturulması, tahribatsız muayene personelinin eğitimi ve sertifikalandırılmaları hususlarında dünyaya ayak uydurulması için yapılması gerekenlerin tartışılması, Tahribatsız Muayene Komisyonu’nun sürdürdüğü Ulusal Tahribatsız Muayene Cemiyeti’nin kuruluş çalışmalarının son aşamaya getirilmesidir.

Sempozyum ve serginin hazırlık dönemindeki değerli görüşleri ve katkıları için Sempozyum Yürütme Kurulunun değerli üyelerine, Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Doyum’a, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Müh. Bölümünden Prof. Dr. Sayın Yılmaz Taptık’a; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi’nden Sayın Serdar Sarıçam’a, Metalurji Mühendisleri Odası’ndan Serdar Akyüz’e, Makina Mühendisleri Odası’ndan Sayın Melih Şahin’e ve özellikle serginin organizasyonunda özveriyle çalışan Sayın İhsan Karaman’a; Danışma Kurulu üyelerine, Tahribatsız Muayene Komisyonu Yönetim Kurulu üyelerine; ODTÜ Rektörlüğü’ne, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’ne ve ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi Başkanı Sayın Prof. Dr. Alpay Ankara’ya teşekkür ediyoruz.

Sempozyum hazırlıkları için ön mali katkıda bulunan NDT Cihazlar, Tesst, KB Termit Firmalarına ve sergiye katılan bütün firmalara teşekkür ederiz. Ayrıca bu etkinliğe yurtdışından katkıda bulunan ve tanıtımını yapan Alman Tahribatsız Muayene Cemiyetine ve ülkemizdeki Tahribatsız Muayene faaliyetlerine ve Komisyonumuza sürekli katkıda bulunan ve destek olan Alman Tahribatsız Muayene Başkanı, aynı zamanda da Avrupa Tahribatsız Muayene Federasyonu Başkanı olan Prof. Dr. Schnitger’e; sempozyum ve serginin tanıtımına dergilerinde yer verdikleri için Amerikan Tahribatsız Muayene Cemiyeti, İngiliz Tahribatsız Muayene Cemiyeti ve Kanada Tahribatsız Muayene Cemiyetlerine Tahribatsız Muayene Komisyonu olarak teşekkür ederiz.

Açılış oturumunda son olarak Avrupa Tahribatsız Muayene Federasyonu (EFNDT) Başkanı ve aynı zamanda Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti (DGZfP) Başkanı Prof. Dr. Dierk Schnitger konuştu.  

Adres:
Hatay Sokak No: 10/9
Kızılay 06650 ANKARA

Tel:  

 (312) - 425 41 60
 (312) - 419 38 18

E-Posta:

 Genel Merkez
  İstanbul Şube

Faks:

 (312) - 418 93 43


TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ
ÜNİVERSİTELERİN METALURJİ, SERAMİK VE MALZEME BÖLÜMLERİ
Web Tasarım