Cilt/Volume : 23
121. Sayı : Seramik

 

GÜRCİSTAN’DA METALURJİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN ARAŞTIRMA KURULUŞLARI

Gürcistan Teknik Üniversitesi Dökümhane, Kaynak ve Yeni Teknolojik İşlemler Başkanlığı, bilim adamları ve uzmanları şu alanlarda çalışmaktadırlar.

  • Yüksek kaliteli çelik
  • Plazma metalurji
  • Fe-C alaşımların değişimleri
  • Yüksek mukavemetli dökme demirlerin deformasyon ve ısıl işlem ile sertleştirilmesi
  • Metalurjide yeni teknolojik işlemler
  • Kaynak teknolojileri

RCSR (Cumhuriyet Yapı Araştırmaları Merkezi)

RCSR Gürcistan’daki önemli malzeme araştırma ve eğitim merkezlerinden biridir. Gürcistan Teknik Üniversitesi bünyesindeki RCSR, katı malzemelerin yapısal araştırmaları için geniş araştırma olanak ve metodları ile donatılmış 4 profesör, 6 PhD ve 12 iyi vasıflı araştırmacı ile 22 kişilik akademik kadroya sahiptir. Bu kişiler düzenli olarak büyük uluslararası konferanslara makale sunmak için davet edilirler.

Bilimsel araştırma ve dizaynın yanı sıra, merkez başka organizasyonlar için düzenli işler yerine getirmekte ve ortak projelerde de yer almaktadır. Merkezdeki araştırma çalışmalarının organize olduğu ana konular: deforme edilebilen dökme demirlerin yeni çeşitleri; yüksek-saflıkta metaller; uyuşmaz çiftler için (ör;metal-seramik) kaynak/lehim teknolojisi; Ti-Al tek-faz intermetalikler; yüksek-sıcaklık süper iletkenlerinin doplanması; yarıiletkenler yüzeyinde, radyosyon-dirençli yalıtkan filmler; metallerin yüksek-sıcaklık korozyonu; kompozitler; şok-dirençli hafif seramikler; martensitik dönüşümler; kırınım verilerinin simulasyon ve analizi için bilgisayar yazılımı.

Bunlara ilave olarak bir araştırma gurubu yerel minerallerden üretilmiş ve ultra filtreler için malzeme dizaynı üzerinde çalışmaktadır. Filtreler teknik ve gıda yağlarını, şarap, bira, meyva sularını, suyu ve diğer sıvıları arıtmada kullanılabilir. Grup aynı zamanda fren ve sürtünme ileticileri için asbest içermeyen yeni malzemenin kompozisyon ve üretim teknolojisini geliştirmiştir.

RCSR’ın ana amaçlarından biri de öğrencilerin,mezunların ve master yapanların becerilerini arttırmaktır. Bu kişiler merkezin araştırma ve yaratıcı aktivitelerine sürekli olarak katılmaktadırlar.

Yukarıda faaliyet ve araştırma konuları kısaca anlatılan Gürcistan Teknik Üniversitesi, konular ile ilgilenen kurum, kişi ve kuruluşlarla birlikte çalışmak istemektedir. İlgilenen üyelerimiz için başvuru adresi şu şekildedir:

Bilgi için : Prof. E. Kutelia, Merkez Başkanı
Adres : Georgian Technical University (RCSR)
77, Kostava St. Tbilisi
380075, Georgia

Faks: + 995 - 32 - 386682
e-posta: rcsr-gtu@botmail.com


VEFAT

Meslektaşlarımızdan Zafer ERSAN, Erbay ÜNLÜ, İsmail SİVASLIOĞLU vefat etmişlerdir.

Ölenlere tanrıdan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

 

1. ULUSLARARASI TAHRİBATSIZ MUAYENE
SEMPOZYUMU ve SERGİSİ’nin ARDINDAN

Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu ve Sergisi 29 Eylül-1 Ekim 1999 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde TMMOB-Metalurji Mühendisleri Odası Tahribatsız Muayene Komisyonu tarafından düzenlendi.

10 oturumda toplam 44 bildiri (26 yurt içi,18 yurt dışı) sunuldu. Oturumlarda İngilizce-Türkçe-Rusça simultane çeviri yapıldı. Bu etkinlikte bildiri sahibi, delege, firma temsilcisi ve ziyaretçiler olarak toplam 16 ülke temsil edilmiştir. (Almanya,Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İran, İsrail, İsveç, Kanada, Rusya, Türkiye). Avrupa Tahribatsız Muayene Federasyonu (EFNDT) başkanı Prof. Dr. Dierk Schnitger (aynı zamanda Alman TM Cemiyeti Başkanı), açılış oturumunda bir konuşma yapmıştır. Ayrıca, Anatoliy Gurwich Rusya’da tahribatsız muayenenin durumu hakkında bilgi vermiştir.

Düzenlenen panelde, ülkemizde tahribatsız muayene eğitimi ve sertifikalandırma konusu ele alınmıştır. Murat Gümrükçüoğlu tarafından yönetilen panale ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi’ni temsilen Prof. Dr. A Bülent Doyum, TÜBİTAK-MAM’ı temsilen Prof. Dr. A. Nezihi Bilge, Metalurji Mühendisleri Odası Tahribatsız Muayene - Personel Sertifikalandırma Merkezi’ni temsilen Serdar Akyüz katılmışlar; İTÜ-NEE’den Prof. Dr. Beril Tuğrul ve TAEK-ÇNAEM’den Dr. Şinasi Ekinci mazeretleri nedeniyle katılamamışlardır.

Açılış günü akşamında Metalurji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen kokteyl sırasında sempozyuma katkılarından dolayı ODTÜ rektörlüğüne, NDT Cihazlar, Tesst ve KB-Thermit firmalarına, ve ülkemizde tahribatsız muayenenin gelişmesine katkılarından dolayı Prof. Dr. Dierk Schnitger’e, Mr. Friedrich Mischke’ye ve Mr. Wolf-Dieter Janke’ye plaket verilmiştir.

Etkinliğe kayıtlı olarak katılanların toplam sayısı 400’ü aşmıştır. Sergide, 52 firmayı temsil eden 15 stand yeralmıştır: NDT CİHAZLAR (Krautkraemer, Krautkramer-Hocking, Tiede, Institut Dr. Förster, Isotopen-technik Dr. Sauerwein, Dr. Nix, Agfa, Test S.A., Seifert); TESST (Nordion); KB-THERMIT (P.C. Wagner elektrothermit, YXLON International, Andrex); METAMAK (Kodak, Balteau X-Ray, Scanmaster, Sonatest); EPSİLON (AEA Sentinel, Automation Dr. Nix, Gammatech, Cygnos, ICM, IPSI, Fuji Film, R/D Technologies); TMM (Nukem, Prüftechnik, StressTel, Ibg); MATES (Karl Deutsch); TEKKON (Labino, Inspex, Gal Gage, Berg); RÖNTGENSAN; OLYMPUS; İLKFER Denizcilik (MAGNAFLUX); FIDGEON NDT; Magnetic Analysis Corp.; HELLING; YILMER (K+D Flux Technik) S&Q MART (Force Institut).

Sempozyumun bitmesini takiben yapılan ve Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Y. Ziya Kayır, TMK Başkanı Dr. C. Hakan Gür ve İhsan Karaman tarafından yönlendirilen değerlendirme toplantısına sergideki tüm firmaların temsilcileri, Döküm Makina, Palme, Hava Lojistik Komutanlığı ve BOTAŞ’tan temsilciler, Dr. Hacer Aygün ve Neslihan Mahmutyazıcıoğlu katılmışlardır. Katılanların tamamına yakını, ilk olarak yapılmasına karşın organizasyonunun çok iyi ve bildirilerin düzeyli ve etkinliğin yerinin uygun olduğunu, yeni teknolojilerin takip edilebildiğini, bu sektördekilerin ilk defa ve bu ölçüde bir araya geldiklerini, sergi ziyaretçilerinin kaliteli ve bilgi seviyelerinin beklenenin üzerinde olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, bundan sonraki adımlarda ve stratejik gelişmede TMK’na önemli görevler düştüğü belirtilmiştir. TMK çalışmalarına aktif olarak katılan kişi sayısının artması gerektiği ve firmaların elemanlarını bu konuda teşvik etmesi gereği vurgulanmıştır. Firmaların TM Vakfı fikrine yakın ilgi gösterdikleri gözlenmiştir.

 

Adres:
Hatay Sokak No: 10/9
Kızılay 06650 ANKARA

Tel:  

 (312) - 425 41 60
 (312) - 419 38 18

E-Posta:

 Genel Merkez
  İstanbul Şube

Faks:

 (312) - 418 93 43


TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ
ÜNİVERSİTELERİN METALURJİ, SERAMİK VE MALZEME BÖLÜMLERİ
Web Tasarım