HASAR ANALİZİ MESLEKİ GELİŞİM KURSU
İSTANBUL
06-07 MAYIS 2011
SAAT: 10:00 - 17:00 arası


EĞİTMENLER: PROF. DR. SABRİ KAYALI, PROF. DR. HÜSEYİN ÇİMENOĞLU,
DOÇ. DR. MURAT BAYDOĞAN

AMAÇ:

Ülkemizde makine imalat, otomotiv, beyaz eşya vb. sektörde üretim yapan kuruluşların üretim aşamasında kullandıkları malzemelerin davranış özelliklerini daha yakından tanıması, olası hasar ve nedenlerin doğru tahlil edilmesi gerekmektedir.

Odamız tarafından düzenlenen bu mesleki gelişim kursunda; hasar tespiti, sebebleri ve mekanizmaların tespit yöntemleri, hasar analizi inceleme kademeleri ele alınacak; kırılma ile meydana gelen hasarların analizinde gerekli temel kırılma bilgileri, kırılma çeşitleri, kırık yüzey analizleri, kırılmanın önlenebilmesi için gerekli tasarım değişikleri işlenecektir.

Yorulma, sürnme, aşınma ve korozyon hasarları ile ısıl işlem, kaynak, döküö ve mekanik işlem hataları ayrı ayrı ele alıncak, ayrıca örnek vakalara yer verilecektir.

Böyle kapsamlı ve özgün bir konuda, sanayide çalışan teknik kadroların karşılaşacakları problemlerin çözümünde bilgi açığını kapatmak amacıyla gerçekleştirilecek Hasar Analizi Mesleki Gelişim Kursuna katılımını bekliyoruz.

PROGRAM:

1. Hasar Analizine Giriş
2. Hasar Analizi Araçları ve Teknikleri
3. Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntemler
4. Kırılma- Kırılma Türleri
5. Kırık Yüzeylerin Makroskobik ve Mikroskobik Karakteristikleri
6. Hasar Analizinde Kırılma Mekaniği Uygulamaları
7. Isıl İşlem Hataları
8. Kaynak Hataları
9. Döküm Hataları
10. Yorulma ve Sürünme Hasarları
11. Aşınma ve Aşınma Hasarları
12. Korozyon Hasarı
13. Mekanik İşlem Hasarları
14. Özel Kırılganlıklar (Hidrojen Gevrekliği, Temper Gevrekliği, Sıvı Metal Kırılganlığı)
15. Çeşitli hasar olayı örnekleri